Teambuilding

 

Är du ute efter en teambuilding som inte bara är går ut på spex och lek? Är Du intresserad av att faktiskt utveckla och skapa en stark, trygg grupp som besitter oändliga möjligheter till framgång?

Ägare till Stall Andviken, Bengt ”Sigge” Sigfridsson, har ett långt förflutet inom polisen varav 10 år inom Polisens Insatstyrka och 3 år på Polishögskolan. Idag arbetar han som konsult inom processinriktad teambuilding, och har haft uppdrag för Kustbevakningen, Tullen, Polisen, Kriminalvården samt privata företag. Bengt använder sig även utav den senaste forskningen av bland andra Susan A Wheelan inom gruppteorier och Richard Hackman inom ledarskap. Vidare besitter Bengt ett brett kunnande inom områden som till exempel stresshantering, konflikthantering, mental förberedelse, hot och våld på arbetsplatsen och taktiskt uppträdande.

 

Hör av Dig och skräddarsy ditt teambulding-paket tillsammans med Bengt!

Lead4Change inriktar sig mot ledarskapsutbildning utifrån fyra perspektiv; Leda sig själv, leda sig i samarbete, låta sig ledas och leda andra.  Besök gärna deras hemsida på: www.lead4change.se

 
traktor_liten